Podatki w Norwegii

Opublikowane przez | 13 sierpnia 2012 | Poradnik

W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA U NORWESKIEGO PRACODAWCY

Osoby świadczące pracę na terenie Norwegii zobowiązane są do posiadania karty podatkowej (skattekort). W przypadku, gdy praca w Norwegii świadczona jest u norweskiego pracodawcy, należy dokonać zgłoszenia w Lokalnym Urzędzie Podatkowym (Skattekontoret), który wyda wyżej wymienioną kartę podatkową.

Potrzebne do zgłoszenia dokumenty to paszport i (w przypadku posiadania) pozwolenie na pobyt/wykonywanie pracy.

Otrzymana karta podatkowa będzie zawierała norweski numer osobisty (fødselsnummer) albo norweski numer identyfikacyjny (D-nummer).

Kartę podatkową trzeba złożyć pracodawcy. W innym przypadku będzie on zobowiązany do potrącenia 50 procent podatku z wynagrodzenia.

Osoby mieszkające za granicą, pracujące w Norwegii na lądzie stałym

Osoby świadczące pracę w Norwegii na obszarze lądu stałego otrzymują pod koniec marca lub na początku kwietnia kolejnego roku podatkowego zeznanie podatkowe wypełnione z góry (forhåndsutfylt selvangivelse, PSA) za rok ubiegły. Dokumenty te rozsyła Lokalny Urząd Podatkowy (Skattekontor). Należy sprawdzić, czy dane z zeznania podatkowego zgadzają się z tymi, które umieszczone zostały w rocznym zestawieniu wynagrodzeń i podatków (lønns-og trekkoppgave). Dokument ten otrzymuje się od pracodawcy. Zawarta jest w nim informacja o dochodach uzyskanych w Norwegii. Zeznanie podatkowe musi zostać złożone do 30 kwietnia roku, w którym zostało doręczone.

W przypadku nieotrzymania z góry wypełnionego zeznania podatkowego zachodzi konieczność złożenia zwykłego zeznania podatkowego, z czym należy zdążyć przed 30 kwietnia w kolejnym roku kalendarzowym. Po otrzymaniu rocznego rozliczenia podatkowego (skatteoppgjøret) należy sprawdzić, czy informacje, które zawiera pokrywają się z informacjami z rocznego zeznania podatkowego.

Osoby mieszkające za granicą, świadczące pracę na norweskim szelfie kontynentalnym.

Jeśli praca w Norwegii świadczona jest na norweskim szelfie kontynentalnym, to obowiązkowe jest posiadanie karty podatkowej z Centralnego Urzędu Podatkowego d/s Cudzoziemców (Skatteetaten, Sentralskattekontoret for utenlandssaker Skatteetaten, SFU). Taką kartę otrzyma sie pod warunkiem złożenia formularza RF-1198 przez pracodawcę zlecającego pracę na szelfie kontynentalnym, choć także samemu można złożyć do Skatteetaten, SFU formularz RF-1209, który jest Wnioskiem o kartę podatkową dla obywateli zagranicznych (Søknad om skattekort for utenlandske borgere).

Ze Skatteetaten, SFU karta podatkowa zostanie wysłana do zatrudniającego podmiotu, który jest zobowiązany przekazać swojemu pracownikowi drugą jej część.

Osoby świadczące pracę na norweskim szelfie kontynentalnym, które mają zagraniczne miejsce zamieszkania otrzymują ze Skatteetaten, SFU zeznanie podatkowe w kolejnym roku podatkowym (przełom stycznia i lutego). Rozliczenie roczne zawiera informacje z otrzymanego od pracodawcy rocznego zestawienia wynagrodzeń i podatków (lønns- og trekkoppgave). Obowiązkiem pracownika jest odesłać wypełnione zeznanie podatkowe do instytucji Skatteetaten, SFU do końca marca.

W następnym po podatkowym roku rozliczenie podatkowe (Skatteoppgjøret) zostanie przesłane na adres, pod którym pracownik został zarejestrowany. Należy pamiętać o upewnieniu się, czy informacje z rocznego rozliczenia podatkowego pozostają w zgodzie w tym, co zostało podane w zeznaniu podatkowym.

W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA U ZAGRANICZNEGO PRACODAWCY

W Norwegii jest wymóg, aby każda osoba świadcząca pracę posiadała kartę podatkową (skattekort). Pochodzący z zagranicy pracownicy pracujący u zagranicznego pracodawcy muszą o kartę podatkową zabiegać w Centalnym Urzędzie Podatkowym ds. Cudzoziemców (Skatteetaten, Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Skatteetaten, SFU)).

Karta podatkowa wydawana jest w oparciu o informacje podane przez pracodawcę na formularzu RF-1198 – Informacje o pracobiorcach (Opplysninger om arbeidstakere).

Pracodawca otrzymuje przesłaną kartę podatkową i jest zobowiązany do przekazania pracownikowi drugiej jej części.

W przypadku nieotrzymania karty podatkowej należy złożyć w Skatteetaten, SFU „Wniosek o kartę podatkową dla obywateli zagranicznych” (Søknad om skattekort for utenlandske borgere)na formularzu RF-1209.

Przyznana karta podatkowa będzie zawierała otrzymany norweski numer identyfikacyjny (D-nummer).

W przypadku niezłożenia karty podatkowej na pracodawcy ciąży obowiązek potrącenia swojemu pracownikowi 50 procent podatku.

Na przełomie stycznia i lutego w następnym po już zakończonym roku dochodowym pracownik otrzymuje zeznanie podatkowe z Skatteetaten, SFU. Musi je wypełnić i odesłać do tej instytucji do 31 marca. W otrzymanym od pracodawcy rocznym zestawieniu wynagrodzeń i zaliczek podatkowych (lønns- og trekkoppgave) można znaleźć informacje o dochodach uzyskanych w okresie, w którym świadczona była praca w Norwegii. Informacje te trzeba nanieść na zeznanie podatkowe.

Pracownik otrzyma na adres podany przy zarejestrowaniu roczne rozliczenie podatkowe (Skatteoppgjøret) do października następnego roku podatkowego. Powinien sprawdzić, czy rozliczenie podatkowe zawiera te same informacje, co podane w zeznaniu podatkowym.

4775 liczba wyświetleń, 3 dzisiaj

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Odpowiedz na pytanie zabezpieczające:

Lód jest gorący czy zimny?